ทักษะ EF ช่วยให้ลูกมีความสามารถดี

EF หรือ Executive Functions คือทักษะ การคิดเชิงบริหาร ที่จำเป็นต่อมนุษย์เราทุกเพศทุกวัย และต้องใช้ทักษะ EF นี้เพื่อการดำรงชีวิต การทำงานและการสร้างความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้การทำงานทุกเรื่องสามารถสำเร็จได้ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Goal-Directed Behavior เป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความยากและใข้ระยะเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะสำเร็จ เช่น การเรียน ทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ เมื่อคนเรามี EF เราจะมีสมาธิจดจ่อกับเป้าหมาย ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค ไม่ลืมหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ทิ้งเป้าหมายไปทำสิ่งที่ง่ายและสบายกว่าไปเสียก่อน รู้จักตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออก เลือกทำสิ่งที่สำคัญ และมุ่งมั่นจนกว่าจะถึงเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทักษะ EF อย่างมากจึงจะทำได้สำเร็จ การจะทำให้ลูกมีความสามารถด้านต่างๆ ทักษะสำคัญที่สร้างลูกก่อนการสร้างความสามารถนั้นๆ คือทักษะ EF เพราะทักษะ EF จะช่วยให้ลูกควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำ จนกว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้

สมองส่วนหน้าสุดทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่นๆ ทำให้ลูก

มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ ไม่วอกแวก

ยั้งคิดก่อนทำ ไม่หุนหันพลันแล่น ควบคุมอารมณ์

กำกับตัวเองได้ ทั้งอารมณ์ ความคิด และการกระทำ

การควบคุมอารมณ์ คือ เวลาลูกมีอารมณ์โกรธ เสียใจ หรือดีใจ จะสามารถควบคุมได้ ไม่แสดงออกอย่างรุนแรง และกลับคืนสู่อารมณ์ปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถทำงานต่อได้

ควบคุมความคิด คือ ความสามารถในการควบคุมความคิดให้จดจ่อกับงานที่ทำไม่วอกแวกง่าย หรือหากเผลอวอกแวกไปบ้างลูกก็ยังสามารถดึงตัวเองกลับมาโฟกัสกับเรื่องที่ทำได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะในชีวิตประจำวันจะมีสิ่งต่างๆ มากมายทำให้ลูกวอกแวกได้ตลอดเวลา เช่นโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เกม เพื่อน หรือความบันเทิงต่างๆ

ควบคุมการกระทำ คือ การควบคุมตัวเองให้กระทำแต่สิ่งที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะรู้นอกจากการที่ลูกมีความสามารถคือ เรื่องการคิด การกำกับตนเองไปสู่จุดหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กและต้องนำไปใช้ในทุกทักษะ เช่น ถ้าลูกจะเล่นดนตรีให้เก่ง เขาต้องมี EF นั่นคือ เขาต้องรู้เป้าหมายตัวเองว่าต้องการไปให้ถึงตรงไหน จะทำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น จะแก้ปัญหาอย่างไรระหว่างทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น ฉะนั้น EF จึงเป็นทักษะที่ต้องใช้กับทุกอาชีพ ทุกความสามารถที่คนเราจะมี

นอกจากนี้ EF ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ เช่น การเรียนดนตรี หากสักแต่ซ้อมแบบทำซ้ำๆ ก็ไม่อาจทำให้เด็กเก่งจนถึงที่สุดได้ คือ ทำได้คล่อง แต่อาจไม่ดีที่สุด แต่ถ้าการฝึกของลูกเป็นการทำซ้ำอย่างมีเป้าหมายลุ่มลึกในการที่จะทำให้เก่งขึ้น ดีขึ้น คือ เป็นการฝึกที่มีเป้าหมายชัดเจน ว่าจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ตั้งเป้าหมายว่าจะเล่นดนตรีท่อนนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีที่ติ ไม่ได้ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด แต่ใช้คุณภาพของงานเป็นหลัก แบบนี้เด็กต้องกำหนดขั้นตอนว่าต้องฝึกอย่างไร ต้องปรับปรุงตรงไหน วันหนึ่งต้องฝึกเท่าไร เพื่อทำท่อนนี้ให้ดีที่สุด การฝึกแบบนี้จะทำให้เขาเก่งได้มากขึ้นกว่าการฝึกแบบตั้งเวลาทีเป็นแค่การทำซ้ำๆ แต่อาจไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น