คุณแม่ทำงาน ก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

น้ำนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด ในน้ำนมแม่มีสารอาหารดีที่สุด และเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของทารกที่สุด

นอกจากนี้ในน้ำนมแม่ยังมีสารอื่นๆ อีกมากมายที่มีบทบาททางชีวภาพ ช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ของทารก ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท การพัฒนาสมอง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร จึงมีการแนะนำให้น้ำนมแม่แก่ทารกเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนหลังคลอด เป็นอย่างต่ำ โดยให้ร่วมกับอาหารหรือโภชนาการตามวัย

โดยปัจจุบันนี้คุณแม่ส่วนใหญ่ที่ทำงานประจำ ก็ยังสามารถให้นมแม่ได้ โดยต้องปั๊มนมสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องปั๊มนมที่ดีที่สุดก็คือลูก ควรให้ลูกดูดนมจากเต้าสม่ำเสมอหลังจากทำงาน และระหว่างทำงานก็สามารถปั๊มนมเก็บไว้ได้ทุก 2-3 ชั่วโมง และเก็บนมที่ได้จากการปั๊มนั้นสามารถทำได้ดังนี้

  • เก็บใส่ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารหรือขวดแก้ว และระบุวันเวลาที่เก็บ
  • เก็บนมแม่ที่ใหม่ไว้ลึกกว่านมเก่า เวลาหยิบใช้ให้ใช้นมเก่าก่อน
  • อุณหภูมิที่แช่นมแม่จะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เก็บนมได้

อุณหภูมิห้อง เก็บได้ประมาณ 4-8 ชั่วโมง

ตู้เย็นช่องธรรมดา 4 องศาเซลเซียส เก็บได้ 3-8 วัน

ช่องแช่แข็งสองประตู -4 องศาเซลเซียส เก็บได้ 4-6 เดือน

Deep freezer -20 องศาเซลเซียส เก็บได้ 6-12 เดือน

การนำนมแม่ที่เก็บมาใช้ ให้ละลายนมแม่ที่แช่ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ให้ใช้ไมโครเวฟหรือต้มนมที่แช่แข็งเนื่องจากจะทำลายสารอาหารในนม นมแม่ที่ละลายแล้วไม่ให้นำกลับไปแช่แข็งซ้ำ

น้ำนมแม่ที่ดีย่อมมาจากโภชนาการที่ดีของคุณแม่ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารครบถ้วนและหลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอ โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ไอโอดิน รวมไปถึงสารอาหารต่างๆ และขอเป็นกำลังใจสำหรับคุณแม่ทุกท่านให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่