อาการแพ้ยา

ปัจจุบันมียาหลากหลายประเภทที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ มียาหลายรูปแบบ และมีวิธีการใช้ยาหลายแบบ เช่น การกิน การฉีด การทา โดยผู้ใช้ยาและคนใกล้ชิดควรสังเกต หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่ามีอาการแพ้ยาได้

อาการแพ้ยาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เรียงลำดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นดังนี้

กลุ่มที่มีอาการแพ้ยาอ่อนๆ ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมาก จะพบว่ามีผื่นแดง อาการเหมือนลมพิษ มีอาการคัน อาจมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น หนังตา ริมฝีปาก

กลุ่มที่มีอาการแพ้ระดับความรุนแรงปานกลาง อาการที่พบได้คืออาการใจสั่น รู้สึกแน่นหน้าอก คลื้นไส้อาเจียน อาการหายใจไม่สะดวก คล้ายอาการหอบหืด

กลุ่มที่มีอาการแพ้ระดับความรุนแรงสูง ถือเป็นกลุ่มที่มีอันตรายต่อผู้ใช้ยา อาจทำให้เกิดอาการช็อกจากการแพ้ยาได้ เรียกว่า anaphylactic shock ซึ่งผู้แพ้จะมีอาการเป็นลม หมดสติ ตัวเย็น ความดันโลหิตต่ำ หยุดหายใจได้ หรือมีผิวหนังเป็นตุ่มพุพองเปื่อยคล้ายโดนไฟลวก ปากเปื่อย มีเยื่อบุตาอักเสบ มีใข้ ปัสสาวะสบ ซึ่งจะเรียกว่ากลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome

หากผู้ใช้ยาสังเกตพบอาการผิดปกติต่างๆๆ ควรหยุดใช้ยา และรีบปรึกษาแพทย์ พยาบาลเภสัชกร เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม และควรจำว่าตนแพ้ยาชนิดใด ควรเขียนชื่อยาพกใส่กระเป๋าติดตัวเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้แพ้ยาและทีมแพทย์ที่รักษา