น้ำตาลเทียม ช่วยลดน้ำหนัก?

สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียม อาจเป็นตัวช่วยสำหับคนชอบความหวานแต่อยากหุ่นดี จากงานวิจัยต่อไปนี้อาจทำให้ฝันของคนกลุ่มดังกล่าวต้องสลายลง เพราะจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่ประกอบด้วยการทดลองที่มีการควบคุมแบบสุ่มจำนวน 7 งาน และงานวิจัยที่ติดตามผลการบริโภคน้ำตาลเทียมไปข้างหน้าจำนวน 30 งาน ไม่พบผลดีอย่างชัดเจนของน้ำตาลเทียมต่อการควบคุมน้ำหนัก ตรงกันข้ามในงานวิจัยที่ติดตามผลไปข้างหน้า น้ำตาลเทียมกลับทำให้ค่าดัชนีมวลกายของผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 3-13 ปี ผลลัพธ์อื่นๆ จากงานวิจัยประเภทติดตามผลไปข้างหน้ายังพบอีกว่ายิ่งกินน้ำตาลเทียมมากเท่าไหร่ เส้นรอบเอว ภาวะอ้วนลงพุง และภาวะน้ำหนักเกินก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การใช้น้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการสุขภาพดี แต่คำตอบอาจอยู่ที่การลด หวาน มัน เค็ม เสียมากกว่า