ยาคลายกล้ามเนื้อกินเยอะไม่ดี

ยาคลายกล้ามเนื้อโดยทั่วไปจะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง มีฤทธิ์ช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เช่น เวลาเรานั่งหรือยืนนานๆ หรือทำงานผิดท่าทางจะเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง และเกิดการปวดขึ้นได้ คล้ายๆ ตะคริวแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น การรับประทานยาคลายกล้ามเนื้อจะไปออกฤทธิ์ทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง แต่ไม่ถึงขั้นทำให้อ่อนแรง จึงช่วยลดอาการปวดลงได้ แต่ไม่แนะนำให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะส่วนหนึ่งมักจะมีผลทำให้ง่วงนอน และบางยี่ห้อจะผสมยาพาราเซตามอลปริมาณหนึ่งไว้ด้วย ซึ่งถ้ารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจมีผลเสียต่อตับได้