ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกให้ปลอดภัย

โรคผิวหนังนับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย อาการที่พบบ่อย เช่น อาการคัน ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นจากแมลงสัตว์กัดต่อย อาการส่วนใหญ่มักรักษาด้วยยาทา เพราะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่ต้องการ มีการดูดซึมเข้าร่างกายน้อย และส่งผลข้างเคียงน้อยเช่นเดียวกับยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอก

ผลข้างเคียงของยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอก พบได้ทั้งผลข้างเคียงเฉพาะที่ เช่น ผิวหนังบาง ผิวหนังแตกลาย ผิวหนังเกิดจั้มเลือด หลอดเลือดขยาย ติดเชื้อบริเวณที่ทายา และผลข้างเคียงตามระบบที่สำคัญคือ กดการทำงานของต่อมหมวกไต กดการเจริญเติบโตในเด็ก ต้อหิน ต้อกระจก ซึ่งเกิดจากการใช้ยาทาเป็นบริเวณกว้างและติดต่อกันเป็นเวลานาน

การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกให้ปลอดภัยลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงสามารถทำได้ดังนี้

ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยาทุกครั้ง โดยแพทย์หรือเภสัชกรจะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบยาและความแรงของยาให้เหมาะสมตามชนิดของปัญหาผิวหนังและบริเวณที่เป็น

ไม่ควรทายาเกินวันละ 2 ครั้ง และไม่ใช้ปริมาณยามากเกินไป ทาบางๆ ให้ครอบคลุมผิวหนังที่เป็นโรคก็เพียงพอแล้ว

ไม่ควรทายาติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น บริเวณใบหน้า ไม่ควรใช้นานเกิน 2 สัปดาห์ การใช้ยาที่มีฤทธิ์อ่อนถึงปานกลางไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 3 เดือน เป็นต้น

สามารถหยุดยาได้ก่อนหากอาการดีขึ้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาจนครบระยะเวลาหรือหมดหลอด

การใช้ยาทาในบริเวณผื่นผ้าอ้อมในเด็กควรระวังเป็นพิเศษเนื่องจากดูดซึมได้มาก ต้องใช้ยาฤทธิ์อ่อน

หญิงที่ให้ให้นมบุตร ไม่ควรทายาบริเวณเต้านมก่อนให้นม

สตรีมีครรภ์สามารถใช้ยาได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้หากใช้ยาแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น รอยโรค ลุกลามขึ้น อาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง