ดื่มน้ำอัดลมมากแล้วกระดูกพรุนจริงหรือไม่

จากข้อมูลการศึกษาของ Framingham study ในปี 2006 มีการศึกษาจาก Tuft University ที่บอสตัน ลงตีพิมพ์ใน The American Joumai of Clinical Nutrition ผลเปรียบเที่ยบความหนาแน่นของกระดูกในรายที่ดื่มน้ำอัดลมและไม่ดื่มใจจำนวน 2,500 คน แบ่งเป็นช่าย 1,125 คน หญิง 1,413 คน ผลออกมาว่า ในผู้หญิงที่ดื่มน้ำอัดลมมากกว่า 3 กระป๋องต่อวันทำให้ค่าความหนาแน่นของกระดูกที่สะโพกลดลง 4% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่ม และยังพบว่าในผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำมีค่าแคลเซียมซึ่งมีผลต่อการสร้างกระดูกต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ดื่ม แต่ในขณะที่ผู้ชายกลับไม่มีผล ซึ่งจากข้อมูลมีการวิเคราะห์ชี้ว่าอาจจะมีส่วนที่ว่า

ส่วนใหญ่คนที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำมักจะไม่ดื่มนมซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมสำหรับเสริมกระดูกที่สำคัญ ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับปริมาณแคลเซียมต่อวันที่ต่ำกว่า

สารคาเฟอีนและกรดฟอสฟอริคในน้ำอัดลมบางชนิดจะไปดึงแคลเซียมออกจากกระดูก ทำให้กระดูกผุหรือพรุนได้ง่ายขึ้น และอาจมีผลต่อระบบดูดซึมอาหารทำให้การดูดซึมแคลเซียมจากอาหารแย่ลงอีกด้วย

ดังนั้นเราควรดื่มน้ำอัดลมอย่างพอดี แก้กระหายจากการทำงานหรือออกกำลังกาย หรือสลับกับน้ำเปล่า น้ำผลไม้คั้นสด ก็จะทำให้ร่างกายเราสมดุลได้