การนอนมากไป อาจทำหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เราคงรู้กันดีว่าหากนอนไม่พอย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตในตอนกลางวัน แต่จะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าการนอนมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพกาย มีงานวิจัยจากจีนแผ่นดินใหญ่มีหลักฐานเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยได้ติดตามสุขภาพของผู้ใหญ่ชาวจีนจำนวน 87,693 คน ซึ่งยังไม่ได้ป่วยด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation ด้วยระยะเวลามัธยฐาน 7.89 ปี ก็พบว่า แม้ว่าจะตัดตัวแปรกวนอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเกิดโรคดังกล่าวไปแล้วก็ตาม ผู้ที่นอนตั้งแต่ 8 ชั่วโมงต่อคืนขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหัวใจดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มที่นอนหลับเป็นเวลา 7 ชั่วโมงต่อวัน ที่น่ากลัวยิ่งขึ้นคือ ผู้ที่นอนนานและนอนกรนก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัด เช่น การไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการงีบหลับและคุณภาพการนอน การไม่สามารถตัดผู้ป่วยที่หยุดหายใจระหว่างหลับ (sleep apnea) เป็นต้น จึงควรมีการศึกษาต่อไปอีก เพื่อคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหานี้