ระวังใช้ยาแก้ปวดอาจทำหัวใจวาย

มีงานวิจัยชิ้นล่าสุดบ่งชี้ว่าการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มที่มีสรรพคุณด้านการอักเสบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ไอบูโพรเฟน ในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart attack) โดยผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์อังกฤษ หรือ The BMJ ซึ่งเป็นการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบความสัมพันธ์กันระหว่างยาแก้ปวดกลุ่มนี้กับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

นักวิจัยศึกษาข้อมูลประชากรชาวแคนาดา สหราชอาณาจักร และฟินแลนด์จำนวน 446,763 ราย เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผู้ได้รับใบสั่งยาแก้ปวดในกลุ่มของยาต้านการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ (Non-steroidal anti-inflammatory drug หรือ NSAID) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่ายา NSAID อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตั้งแต่เริ่มใช้ยาในสัปดาห์แรก และความเสี่ยงดังกล่าวยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเมื่อใช้ยาประเภทนี้ปริมาณมากในช่วง 1 เดือนแรก อย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โรคอ้วน เป็นต้น