อาการนิ้วล็อค ปัญหาที่ใกล้ตัว

กรณีคนที่ใช้นิ้วมือบ่อยๆ อาจจะเคยประสบปัญหาปวดบริเวณโคนนิ้วมือ นิ้วติด สะดุด อาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคนิ้วล็อค ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุของอาการปวดบริเวณมือที่พบได้บ่อย มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันเลย

นิ้วล็อค เป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างขนาดเส้นเอ็น และรูปลอกหุ้มเส้นเอ็น โดยบริเวณฝ่ามือของเราจะมีเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นอยู่ เส้นเอ็นเหล่านี้มีหน้าที่ช่วยงอนิ้วมือ การใช้งานเส้นเอ็นบ่อยขึ้นทำให้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นหนาตัวขึ้น เกิดเป็นภาวะตีบแคบของรูปลอกหุ้มเส้นเอ็น พบบ่อยทีสุดที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วก้อยตามลำดับ แบ่งได้เป็น 4 ระยะ

  • ระยะแรก หรือ ระยะอักเสบ จะมีอาการปวดบริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็น
  • ระยะที่สอง หรือ นิ้วสะดุด ปลอกเส้นเอ็นเริ่มมีการหนาตัวมากขึ้น มีอาการติดสะดุดขณะงอหรือเหยียดนิ้วมือ แต่ยังสามารถงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ เมื่อกดบริเวณปลอกหุ้มเส้นเอ็นจะพบอาการสะดุขัดมากขึ้น
  • ระยะที่สาม หรือ นิ้วล็อค การเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นถูกขัดขวางมากขึ้น เมื่องอนิ้วลงมาเต็มที่จะไม่สามารถเหยียดออกได้เอง ต้องใช้มืออีกข้างช่วย
  • ระยะที่สี่ มีอาการปวดมากเวลาเหยียดนิ้ว จึงใช้งานนิ้วได้ลดลงจนกระทั่งเกิดเป็นการยึดติดของเส้นเอ็นที่ใช้งอนิ้วทำให้นิ้วอยู่ในท่างอ

ขั้นตอนการรักษาในระยะแรกอาจเริ่มด้วยการพักการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ดามนิ้วมือ ให้ยาแก้ปวดรับประทาน หากมีอาการมากขึ้น เริ่มมีนิ้วสะดุดและนิ้วล็อคที่รบกวนการทำงานจะรักษาโดยการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่ ซึ่งส่วนมากจะให้ผลการรักษาที่ดี สำหรับการผ่าตัดจะเป็นวิธีสุดท้าย หากรักษาด้วยแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น โดยจะผ่าตัดปลอกเส้นเอ็นออก