ยาต้านเอชไอวี ช่วยยับยั้งการติดเชื้อในเด็ก

จากงานวิจัยคุณแพทย์จากประเทศแอฟริกาใต้ได้ติดตามการรักษาเด็กชายอายุ 9 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิดจากมารดาและได้รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เริ่มแรก พบว่าจำนวนเชื้อไวรัสหายไป และไม่ต้องกลับมารับประทานยาต้านไวรัสอีก ซึ่งหมายความว่าร่างกายปลอดจากเชื้อ และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องรับยามาเป็นเวลากว่า 8 ปี กรณีศึกษานี้อาจช่วยพัฒนาต่อยอดยาต้านไวรัสให้สามารถยับยั้งและหยุดโรคเอดส์ได้อย่างหายขาด หรือแม้กระทั่งการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ในอนาคต

การค้นพบครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยในที่ประชุมสมาคมเอดส์สากลที่จัดขึ้นในกรุงปาริส โดยแพทย์ระบุว่า ผู้ป่วยเด็กรายนี้ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาตั้งแต่แรกเกิดในปี ค.ศ. 2007 และผลการตรวจพบว่าเด็กมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดสูง แพทย์จึงให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นโครงการทดลองทางคลินิกที่จะให้ยาต้านไวรัสแก่ทารกติดเชื้อที่อายุตั้งแต่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป โดย ดร.เอวี วีไอลารี หัวหน้าทีมกุมารแพทย์ของหน่วยวิจัยเอชไอวีในนครโจฮันเนสเบิร์ก เจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า การี่เด็กปลอดจากเชื้อเอชไอวีไม่น่าจะเป็นผลมาจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะมาจากปัจจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันหรือพันธุกรรมของผู้ป่วยเองด้วย ซึ่งการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกอาจช่วยปูทางไปสู่การพัฒนายาหรือวัคซีนเพื่อต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีในอนาคต