พัฒนาการเด็กแรกเกิด เดือนที่ 10

ระยะนี้มักมีฟันหน้าขึ้นครบ 4 ซี่ แต่ยังไม่ถึงกับต้องแปรงฟันให้ เพียงใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ก็พอ วัยนี้อัตราเพิ่มของน้ำหนักจะลดลงอยู่ระหว่างประมาณ 5-10 กรัมต่อวันโดยเฉลี่ย

เด็กวัยนี้พัฒนาการเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้น ต่อต้านสิ่งที่ไม่อยากทำมากขึ้น เช่น ไม่ชอบให้จับนั่งกระโถน ช่วงนี้คุณแม่อาจจะปล่อยให้ลูกน้อยได้เล่นคนเดียวบ้าง และการเล่นของลูกจะแฝงไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และค่อยๆ จดจำ

ลูกจะชอบเล่นปิดตาจ๊ะเอ๋ ปิดปากจุ๊บ ชอบเล่นเปิดฝา เปิดจุกขวดน้ำออกเทเล่น หรือเล่นกับสบู่หรือฟองน้ำ

ควรให้ลูกออกกำลังกาย โดยเกาะกล่องใหญ่ที่ใส่ของหนักๆ เข็นเดิน ไม่ควรให้เข็นรถที่มีล้อ เพราะรถจะวิ่งแร็ว ถ้าเป็นเก้าอี้หนักๆ ที่มีล้อ พอจะให้เด็กเข็นได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วย

เด็กชอบเกาะโต๊ะ หรือจูงมือ แล้วเดินไปรอบๆ ได้

เริ่มหัดยืนโดยไม่เกาะอะไร ยืนได้เองชั่วครู่

สำหรับเด็กที่เดินเร็ว อาจเดินได้ในช่วงนี้

ชี้บอกอวัยวะได้

เริ่มชอบใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง มากกว่าอีกข้าง แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าลูกถนัดข้างใด

ดึงหมวกออกเองได้

รู้จักเชื่อมโยงคำพูดกับท่าทาง เช่น ส่งจุ๊บ ยิ้มหวาน

กินเองได้คล่องขึ้น ยกแก้วน้ำเองได้

เลียนแบบท่าทาง สีหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้

ชอบฟังเพลง โยกตัวเมื่อได้ยินเสียงเพลง