พัฒนาการเด็กแรกเกิด เดือนที่ 8

ลูกน้อยวัยนี้สามารถคลานได้ตามใจตัวเองได้ไกลขึ้น ดังนั้นควรเก็บของใช้ให้เรียบร้อย ระวังพวกตู้เสื้อผ้าที่เปิดง่าย ของในตู้ก็ต้องระวังด้วย เช่น ลูกเหม็น ลิ้นชักที่ลูกเอื้อมถึง ต้องเก็บของให้เรียบร้อย ของที่อันตราย และของมีคมต้องเอาไปไว้ที่อื่น ถ้าอยู่บ้านสองชั้น บ้านใต้ถุนสูง ต้องระวังลูกตกระเบียง ตรงบันไดควรทำที่กั้นเอาไว้

พัฒนาการเดือนที่ 8

ลูกน้อยส่วนใหญ่จะคลานได้แล้ว และคล่องขึ้นเรื่อยๆ

ลูกน้อยเกาะเก้าอี้ หรือโต๊ะ แล้วดึงตัวขึ้น ก้าวขาออกไปหนึ่งก้าว

ลูกนั่งหลังตรงได้นานพอสมควร โดยไม่มีอะไรมาดันหลัง

ลูกพยายามหยิบของชิ้นเล็กๆ ด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มากขึ้น

ปัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกได้

จำชื่อของตัวเองได้ หันตามเสียงเรียกชื่อ

ส่งเสียงต่างๆ บางครั้งเหมือนพูดคนเดียว

ชอบสำรวจของในมือ และของเล่น เริ่มเล่นบล็อกได้

รู้จักแยกแยะความแตกต่าง

ตะโกนเรียกให้ผู้อื่นหันมาสนใจ

ในวัยนี้ลูกจะรู้จักแสดงความรู้สึกมากชึ้น ก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ตอบสนองต่อตัวลูกมากขึ้นเช่นกัน การพูดคุยกับลูกบ่อยๆ การเล่านิทานให้ลูกฟัง จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และปลูกฝังนิสัยรักหนังสือ รักการอ่านให้ลูกด้วย คุณพ่อคุณแม่พยายามหาหนังสือภาพ หนังสือนิทานที่เหมาะกับวัยนี้มาไว้ใกล้ตัวลูกเสมอ ลูกจะได้รู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือ

ของเล่นวัยนี้มักชอบที่ความหลากหลาย บางคนตีกลอง ตุ๊กตาล้มลุก รถไม้ ลูกที่คลานไปไหนได้เองมักไม่สนใจของเล่นที่ซื้อให้ กลับสนใจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านมากกว่า เช่น ถ้วยชาม ช้อน ไฟตั้งโต๊ะ สายไฟ บานพับประตู มือจับลิ้นชัก โทรทัศน์ วิทยุ ดังนันของอะไรที่ลูกชอบแล้วปลอดภัยก็ควรใช้ประโยชน์ เช่น นำมาล่อลูกให้เข้ามาหา วัยนี้เริ่มสนใจดูทีวีแต่คุณแม่ก็ไม่ควรเปิดทีวีทิ้งไว้ เพราะคิดว่าลูกจะได้เรียนรู้ภาษา ความจริงแล้วไม่ใช่ ลูกจะเรียนรู้ภาษาได้จากความสัมพันธ์กับคนรอบด้านเท่านั้น