พัฒนาการเด็กแรกเกิด เดือนที่ 5

พัฒนาการลูกน้อยเดือนที่ 5 นี้เริ่มเล่นเก่งขึ้นทุกวัน เด็กบางคนอาจมีแววซน แสดงออกมาให้คุณแม่เตรียมพร้อมรับมือ ลูกน้อยหัวเราะคิกคักได้เก่งมากขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่คนรอบข้างต้องใส่ใจพูดคุยเล่นกับลูกน้อยบ่อยๆ บางครั้งลูกวัยนี้ก็เหมือนมีโลกส่วนตัว คือ จะสนใจมอง หรือเล่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ อาจจะเป็นของเล่น มือ นิ้วมือ นิ้วเท้าของตัวเอง นั่นเป็นเพราะลูกกำลังเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนละส่วนกับสิ่งแวดล้อม

ต้องมีการทำความสะอาดของเล่นให้ลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ เพราะลูกมักจะหยิบเข้าปาก ชิม ดูด ซึ่งไม่ควรห้ามไปทุกอย่าง เพราะการทำเช่นนี้เป็นการเรียนรู้ของลูกทางหนึ่ง เด็กบางคนอาจจะชอบดูดนิ้ว การดูดนิ้วของเด็กวัยนี้เป็นการแสดงออกให้รู้ว่ากำลังเครียด เพราะการได้เห็นสิ่งต่างๆ ภายนอกมากขึ้น คุณแม่ยังไม่จำเป็นต้องรีบดึงนิ้วมือลูกออก แต่ให้ใช้วิธีเล่นกับลูก เอาของเล่นมาให้ลูกถือ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ

พัฒนาการของลูกในช่วงนี้

ลูกน้อยจะควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น กล้ามเนื้อคอ หลัง แข็งแรง ศีรษะตั้งครงได้อย่างดี

ลูกน้อยสามารถนั่งได้ถ้ามีอะไรหนุนหลัง บางคนนั่งได้นานกว่า 30 นาที ขณะที่นั่งก็คว้าของเล่นได้

ลูกน้อยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการจับคล่องขึ้น

ลูกน้อยใช้มือถือของได้ทั้งมือเดียว และสองมือ

ลูกน้อยถือของเล่นแล้วเขย่าให้เกิดเสียงได้ทั้งสองมือ และชอบหยิบของเข้าปากเพื่อลองชิม

ลูกน้อยมือกับตาทำงานประสานกันได้ดีขึ้น

ลูกน้อยแยกแยะพ่อแม่ ผู้ใหญ่ใกล้ชิด กับคนแปลกหน้าคนอื่นๆ ได้

ลูกน้อยแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวจริง กับเงาในกระจกได้

ลูกรู้จักยกแขน บอกว่าอยากให้อุ้มได้

ลูกน้อยชอบส่งเสียงตามเมื่อได้ยินเสียงพูด หรือมองตามปากที่คนอื่นพูด เป็นการเรียนรู้ภาษา

ลูกน้อยแสดงออกด้านอารมณ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความกังวล โกรธ หรือแสดงอาการต่อต้านเมื่อถูกขัดใจ หรือโดนแย่งของเล่นจากมือไป

พัฒนาการในช่วงนี้จะสามารถเริ่มเล่น จ๊ะเอ๋ กับลูกได้แล้ว ลูกจะค่อยๆ เรียนรู้การมีอยู่ และหมั่นเรียกชื่อลูกบ่อยๆ อีกไม่นาน ลูกก็จะเข้าใจว่าชื่อเขาคืออะไร

พัฒนาการในช่วงขอบปีแรก ลูกน้อยมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเร็วมาก ดังนั้น การใกล้ชิด การกระตุ้น ส่งเสริมที่เหมาะสมจะเป็นพื้นฐานให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างดี