พัฒนาการเด็กแรกเกิด เดือนที่ 3

เดือนที่ 3 คุณแม่จะรู้สึกคุ้นเคยกับการกิน การนอนของลูกมากขึ้น เพราะลูกปรับตัวได้ดี กินนอนเป็นเวลา บางคนเหลือมื้อนมกลางคืนเพียงครั้งเดียว และสามารถนอนได้ยาวถึง 10 ชั่วโมง พร้อมกับคุณแม่ที่รู้ใจลูกน้อยมากขึ้นเช่นกัน ช่วงวัยนี้ลูกจะให้ความสนใจกับมือตัวเองเป็นพิเศษ เช่น จ้องมือตัวเองบ่อยๆ เอามือเข้าปาก กุมมือตัวเอง เหมือนกับมือเป็นของเช่นชิ้นใหม่ ที่มีการเคลื่อนไหว มีความแปลกใหม่ เป็นเพราะประสาทสายตาของลูกน้อยเริ่มจับภาพได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและมองเห็นชัดที่สุดก็คือ มือของตัวเอง

ถึงแม้ลูกน้อยอายุเพียง 3 เดือน แต่พัฒนาการการเรียนรู้ก็พัฒนาขึ้นมาก ลูกน้อยเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ วัยนี้จะเรียนรู้ผ่านการสัมผัส เช่น ลูกน้อยอาจจะคว้าหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้มือ และทำเช่นนั้นซ้ำๆ กัน นั่นแสดงว่าลูกกำลังจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสบันทึกเป็นความทรงจำในสมองของลูกแล้ว

พัฒนาการเด็กข่วงนี้จะสามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มากนัก

เมื่อลูกน้อยนอนคว่ำจะชันคอได้นานขึ้น แต่ยังไม่สามารถยกตัวได้

เมื่อลูกน้อยนอนหงาย ยกแขนขาขึ้นพร้อมกันได้

ลูกน้อยเริ่มแยกแยะเสียงพูดกับเสียงต่างๆ ได้ จำเสียงแม่ได้ และเริ่มโต้ตอบกับเสียงของแม่ อาจจะเป็นการพยายามทำเสียงอ้อแอ้ เหมือนคุยกับแม่ หรือส่งยิ้มได้

ลูกน้อยยังคงใช้วิธีร้องไห้เพื่อบอกความต้องการ มีการแสดงสีหน้าได้เก่งขึ้น และพยายามแสดงออกทางร่างกายด้วย

ลูกน้อยหันหน้าไปตามเสียงที่คุ้นเคย หรือมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว

ลูกน้อยมีการตอบโต้ต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ลูกน้อยเริ่มจำได้และรอคอย

ลูกน้อยยิ้มง่าย และยิ้มให้ทันที ส่งเสียงอืออา เพื่อตอบรับ

มีการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับการอุ้มอย่างรักใคร่ มีการพูดคุยยิ้มแย้ม ลูกน้อยจะมีการมองริมฝีปาก พัฒนาทักษะการฟัง มีสิ่งที่เคลื่อนไหวที่มองเห็นได้หลากหลาย เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเกิดพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของลูกน้อยมากทีสุด คือ ตัวแม่

การอุ้มลูกออกไปเดินนอกบ้าน ในที่ที่อากาศดีๆ จะช่วยให้หลอดลมของทารกแข็งแรงขึ้น และเหมือนลูกน้อยได้ออกกำลังกาย ช่วยให้นอนหลับได้ดีในช่วงกลางคืน

วัยนี้ไม่จำเป็นต้องอุ้มลูกอยู่ตลอดเวลา แต่คุณแม่ควรช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้หลายๆ ทาง เช่น เล่นของเล่นเขย่ากับลูก ให้ลูกได้ดูภาพหรือสิ่งของหลายอย่าง ร้องเพลงให้ลูกฟัง พร้อมทั้งทำมือประกอบง่ายๆ