ภาวะรกเกาะต่ำ

ภาวะรกเกาะต่ำนั้นคือ ภาวะที่รกเกาะบริเวณส่วนล่างของมดลูก นอกจากทำให้เลือดออกตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้ว ยังอาจเกิดการตกเลือดระหว่างรอคลอดและหลังคลอดได้ด้วย เพราะเมื่อมดลูกหดรัดตัว ส่วนล่างของมดลูกที่มีกล้ามเนื้อน้อยก็ไม่สามารถห้ามเลือดจากแผลที่รกเกาะต่ำได้ ซึ่งการเสียเลือดทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของแม่ได้ และจะมีอันตรายมากขึ้นหากมีภาวะรกติดหรือรกเกาะมดลูกแน่นจนทำให้เกิดการตกเลือดอย่างรุนแรง

สาเหตุของการเกิดภาวะรกเกาะต่ำ

คุณแม่ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการเกิดรกเกาะต่ำสูงถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ และเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น

คุณแม่ที่มีลูกหลายคน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มมีลูกมากกว่า 5 คนขึ้นไป จะพบภาวะรกเกาะต่ำถึงร้อยละ 5

รกฝังตัวไม่ปกติ โดยมาฝังในส่วนล่างของมดลูก อาจเกิดจากการเคยทำแท้ง เคยขูดมดลูก สูบบุหรี่ ตั้งครรภ์แฝด หรือรกมีขนาดใหญ่ผิดปกติ

เคยผ่าตัดคลอด ถ้าคุณแม่คนไหนเคยผ่าท้องคลอดหลายท้องก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดรกเกาะต่ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรกติดหรือรกเกาะมดลูกแน่นอีกด้วย

เคยประสบภาวะรกเกาะต่ำจากการตั้งครรภ์ครั้งที่แล้ว

การป้องกันการเกิดภาวะรกเกาะต่ำ

หลักเลี่ยงการผ่าคลอด ในครรภ์แรกหากไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องผ่าคลอด

หากเคยมีการผ่าตัดเนื้องอกมดลูก หรือเคยขูดมดลูกมาก่อน ควรแจ้งคุณหมอที่รับฝากครรภ์เพื่อเฝ้าระวังภาวะรกเกาะต่ำ และทำการตรวจอัลตราซาวนด์ดูตำแหน่งรกเมื่อใกล้คลอด