ตั้งครรภ์เกินกำหนด

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว หากอายุครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าครรภ์เกินกำหนด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรกเสื่อม ดังนั้นหากเกิน 41 สัปดาห์แล้วยังไม่มีวี่แววจะคลอด จึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคุณแม่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของทารกในครรภ์ได้

สาเหตุของครรภ์เกินกำหนด

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

เกิดจากพันธุกรรม ทำให้อัตราความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า

เกิดจากความผิดปกติจากทารกในครรภ์ เช่น ทารกที่กะโหลกศีรษะไม่พัฒนา ซึ่งมีผลให้ต่อมใต้สมองผิดปกติ ต่อมหมวกไตฝ่อ และเกิดการขาดฮอร์โมนบางประเภท ส่งผลให้คุณแม่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ รวมถึงปวดปากมดลูก ไม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการคลอ

การป้องกันครรภ์เกินกำหนด

ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และไปพบคุณหมอตามนัดทุกครั้ง

ควรตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ในช่วง 3 เดือน แรกของการตั้งครรภ์ เพราะช่วยบอกอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

หากถึงกำหนดคลอดแล้วยังไม่ปวด ก็ไม่ควรละเลยปล่อยให้ครรภ์เกินกำหนดควรรีบไปพบแพทย์ เพราะคุณหมอจะทำการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ และพิจารณาชักนำการคลอดทางช่องคลอดโดยให้ยากระตุ้นหรือผ่าตัดคลอดตามความเหมาะสมต่อไป