ครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์นั้นเป็นเรื่องน่ายินดี แต่การตั้งครรภ์แฝดเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะการตั้งครรภ์แฝดอันตรายกว่าที่คิด จัดเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เพราะโดยธรรมชาติแล้วมดลูกของผู้หญิงเหมาะสำหรับเด็กเพียงคนเดียว ดังนั้นเมื่อเกิดการตั้งครรภ์แฝด คุณแม่จะต้องเตรียมตัว ดูแล และระมัดระวังมากกว่าครรภ์ปกติเป็นอย่างมาก เพราะเสี่ยงต่อการแท้ง ลูกเสียชีวิตในครรภ์ คลอดก่อนกำหนด และปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันครรภ์แฝดมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเทคโนโลยีรักษาภาวะมีบุตรยาก ยิ่งถ้ามากกว่าแฝดสอง ความเสี่ยงต่างๆ ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

แฝดมีกี่แบบ เสี่ยงต่างกันไหม

แฝดแท้ หรือแฝดจากไข่ใบเดียวและสเปิร์มตัวเดียว เด็กจะมีลักษณะภายนอกและลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจะเพศเดียวกันเสมอ ส่วนรกอาจจะใช้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ตัวอ่อนแบ่งตัว ซึ่งการตั้งครรภ์แฝดแบบนี้มักเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า เช่น การแยกตัวไม่สมบูรณ์ แฝดถ่ายเลือด เป็นต้น

แฝดเทียม หรือแฝดจากไข่คนละใบ สเปิร์มคนละตัว และมีรกแยกกัน เด็กจะแตกต่างกันทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะทางพันธุกรรม เพศอาจเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้ พบได้บ่อยมากกว่าแฝดแท้ และเกิดภาวะแทรกซ้อนมากว่าครรภ์ปกติ แต่น้อยกว่าครรภ์แฝดแท้