ภาวะครรภ์เป็นพิษ

เป็นภาวะอันตรายและเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า คุณแม่ท้องทั่วโลกเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ 2-8 เปอร์เซ็นต์ และเสียชีวิตเพราะภาวะครรภ์เป็นพิษถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสาเหตุนั้นเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติในการฝังตัวของเซลล์ของรก ทำให้การไหลเวียนโลหิตระหว่างรกและมดลูกลดน้อยลง เซลล์รกมีภาวะขาดออกซิเจน จึงหลั่งสารที่ก่อให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษออกมา

การดูแลรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ

กรณีครรภ์เป็นพิษแบบไม่รุนแรง หากคุณแม่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษที่อายุครรภ์ไม่ถึง 37 สัปดาห์ คุณหมอจะคอยติดตามผล และอาจให้คุณแม่คอยวัดและบันทึกความดันโลหิตที่บ้านอย่างสม่ำเสมอได้ หากคุณแม่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษที่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์หรือมากกว่า คุณหมออาจจะเร่งคลอด โดยเฉพาะกรณีที่ปากมดลูกเริ่มเปิดบ้างแล้ว หรือหากเร่งคลอดแล้วไม่สามารถคลอดได้ คุณหมอจึงจะผ่าคลอด

กรณีครรภ์เป็นพิษแบบรุนแรง คุณแม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยการนอนโรงพยาบาลจนกว่าจะคลอด และต้องได้รับแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันการชัก และยาสำหรับลดความดันโลหิต หากคุณแม่มีอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ หรือมากกว่า มักจะพิจารณาให้คลอด หากอายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ คุณหมอจะให้คอร์ดิโคสเรียรอยด์เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของปอด ของลูกก่อนหากสามารถรอได้ แล้วจึงให้คลอด

การป้องกันโรค คุณแม่ควรฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ และมาพบคุณหมอตามนัดอย่างสม่ำเสมอ