โรคไข้เลือดออกขณะตั้งครรภ์

โรคนี้เป็นอีกหนึ่งโรคที่แม่ท้องไม่ควรมองข้าม เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีซี่งมีบุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถพบโรคได้ตลอดปี แต่มักระบาดหนักในช่วงฤดูฝน ซึ่งหลังจากได้รับเชื้อโดการถูกยุงกัด 3-15 วัน (เฉลี่ย 5-6 วัน) จะมีอาการของโรคแสดงออกมา สังเกตง่ายๆ คือมีไข้สูง กินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล แล้วไข้ไม่ลง ไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก อาจมีอาการเจ็บคอร่วมกับอาการข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้

 • คลื่นไส้อาเจียน
 • มีผื่นเหมือนออกหัดขึ้นตามลำตัว แขน ขา
 • ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก
 • ปวดท้อง จุกท้อง ท้องเสีย
 • อาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกจากเหงือก หรือเลือดกำเดาไหล
 • ซึม กระสับกระส่าย
 • มีอาการบวมน้ำ เช่น หนังตาบวม หน้าแข้งบวม มือเท้าบวม
 • มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบริเวณที่อยู่หากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณแม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออก ควรไปพบแพทย์ทันที

อันตรายจากโรคไข้เลือดออก

 • หากติดเชื้อในไตรมาสแรก มีงานวิจัยพบว่า เชื้อสามารถผ่านรกของแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ได้ แต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่าไวรัสไข้เลือดออกสามารถทำให้เด็กพิการหรือแท้ง หรือขาดอาหาร แต่คุณแม่ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
 • หากติดเชื้อในไตรมาสที่สอง อาจส่งผลให้แท้ง แม้เกล็ดเลือดต่ำ และตกเลือดหลังแท้งได้
 • หากติดเชื้อในไตรมาสทีสาม อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด ทารกขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตในครรภ์ หรือเสียชีวิตเมื่อคลอดออกมา แม้จะมีอาการตกเลือดขณะคลอดและหลังคลอด และอาจต้องอยู่ในห้องไอซียู ส่วนทารกที่คลอดและรอดชีวิตมีรายงานการติดเชื้อในช่วง 1 สัปดาห์แรกได้

การรักษาไข้เลือดออกขณะตั้งครรภ์

เป็นการรักษาตามอาการ ไม่มียาเฉพาะเจาะจงที่ใช้กับโรคไข้เลือดออก เน้นการแก้ไขภาวะขาดน้ำและภาวะช็อกโดยการให้สารน้ำ หากมีไข้สูงให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ซึ่งปกติสามารถให้ได้ในคนท้อง ห้ามให้แอสไพรินหรือยาแก้ปวดประเภท NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) เช่น ไอบูไพรฟิเนค มีลอกซิแคม ฯลฯ

ไวรัสซิกากับแม่ท้อง

โรคไวรัสซิกามีพาหะนำโรคคือยุงลายเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก ผู้ป่ายจะมีอาการไข้สูง ตาแดง ปวดเมื่อยตามตัว ตามข้อ สำหรับคุณแม่ตั้งครรถ์ที่ติดเชื้อนี้จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความพิการได้ และหากเคยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก่อนควรตรวจหาเชื้อให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อแน่ๆ เพราะเชื้อสามารถอยู่ในตัวคนและสารคัดหลั่งได้นานหลายเดือน และทให้เกิดการระบาดรอบให้ได้ง่าย