โรคโลหิตจางขณะตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์นั้นต้องการธาตุเหล็กมากกว่าคนทั่วไป เพราะร่างกายต้องนำธาตุเหล็กมาสร้างรกทารกและสร้างเลือดให้คุณแม่ ดังนั้นจึงอาจเกิดโรคโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ จากการขาดธาตุเหล็กได้ ทั้งนี้โดยปกติคุณแม่ท้องต้องการธาตุเหล็กตลอดการตั้งครรภ์จำนวน 1,000 มิลลิกรัม โดย 300 มิลลิกรัมนำไปสร้างรกและทารก 500 มิลลิกรัมนำไปเพิ่มโลหิตส่วนที่เหลืออีก 200 มิลลิกรัมจะถูกขับออกทางอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ นอกจากนี้ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่อาจสูญเสียธาตุเหล็กจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก

  • เสียเลือดจากการบาดเจ็บ เกิดโรคริดสีดวงทวารหรือแผลในทางเดินอาหาร เป็นต้น
  • การดูดซึมยาเสริมธาตุเหล็กไม่ดีพอ ซึ่งธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีก็ต่อเมื่อรับประทานคู่กับอาหารที่เป็นกรด ดังนั้นจึงมักแนะนำให้รับประทานธาตุเหล็กกับน้ำส้มคั้นหรือวิตามินซี 250 มิลลิกรัม
  • กาอาเจียนจากอาการแพ้ท้อง ก็ทำให้สูญเสียธาตุเหล็กได้เช่นกัน

อันตรายจากโรคโลหิตจาง

โรคโลหิตจางนี้มีผลต่อการตั้งครรภ์หลายอย่าง เช่น เสี่ยงภาวะแท้ง คลอดก่อนกำหนด ลูกในครรภ์มีน้ำหนักน้อย ลูกในครรภ์เป็นโลหิตจาง และหากโลหิตจางมากๆ อาจทำให้น้ำคร่ำน้อย จนทำให้ลูกในครรภ์เสียชีวิต หรือแม่ตกเลือดระหว่างคลอดจนเสียชีวิตได้ การดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์ ธาตุเหล็กจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณแม่ต้องได้รับธาตุเหล็กเสริมโดยกินธาตุเหล็กวันละ 150 – 200 มิลลิกรัมของธาตุเหล็กที่สามารถดูดซึมได้ตามคำแนะนำแพทย์