การตรวจฮอร์โมน AMH รู้จำนวนไข่ก่อนตั้งครรภ์

ผู้หญิงสมัยใหม่มักมีลูกเมื่ออายุมากขึ้น จึงควรที่จะทำความเข้าใจถึงโอกาสในการตั้งครรภ์และความสามารถในการมีลูกของตัวเอง ล่าสุดจึงมีการตรวจที่ช่วยประเมินการทำงานของรังไข่ที่ทำให้รู้ว่าจำนวนไข่ที่เหลืออยู่ในรังไข่ของร่างกายมีจำนวนเท่าใด มีโอกาสตั้งครรภ์ได้แค่ไหนด้วย

ตรวจประเมินจำนวนไข่ด้วย AMH

การตรวจฮอร์โมน AMH คือ การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตได้จากเซลล์กรานูโลซา (Granulosa Cells) โดยจะบอกถึงจำนวนกลุ่มไข่ใบเล็กๆ และถุงไข่ในร่างกาย ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้จะสามารถช่วยให้แพทย์ประเมินได้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีจำนวนไข่ที่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด กรวมถึงยังใช้ทำนายการตอบสนองต่อการกระตุ้นไข่ ซึ่งเทคนิคที่ใช้กระตุ้นการตกไข่ในถุงไข่หลายๆ ใบ และถือเป็นขั้นตอนแรกของการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization หรือ IVF) การตรวจวัดฮอร์โมน AMH ก่อนการทำ IVF จะช่วยบอกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีจำนวนไข่เหลือการทำ IVF ได้ดีเพียงใด เนื่องจากโดยปกติผู้หญิงจะมีไข่ประมาณ 2 ล้านฟองในรังไข่ ซึ่งถือเป็นจำนวนไข่ทั้งหมดในชีวิตของผู้หญิง แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้น จำนวนไข่ที่เหมาะสำหรับการตั้งครรภ์จะลดลงเรื่อยๆ การตรวจฮอร์โมน AMH จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์ประเมินการให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงและคู่สามีภรรยาที่กำลังวางแผนครอบครัวได้ดีขึ้น เพื่อวางแผนเวลาสำหรับการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติหรือควรพิจารณารับการรักษาเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

วิธีตรวจฮอร์โมน AMH

ใช้การตรวจเลือด ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารตรวจวันใดก็ได้ เพราะฮอร์โมน AMH ไม่สัมพันธ์กับรอบประจำเดือน ตรวจครั้งเดียวก็ประเมินปริมาณไข่ที่เหลือในรังไข่ว่ามีมากน้อยเพียงใด และตรวจผลยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการฝากไข่ก่อนวัย 35 ปี หรือในช่วงวัยที่ไข่มีความสมบูรณ์ได้อีกด้วย การตรวจฮอร์โมน AMH มีค่าใช้จ่ายไม่สูง หากคุณผู้หญิงท่านใดสนใจสามารถปรึกษาสูติแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ ของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป