แม่ท้องแล้วต้องฝากครรภ์

การฝากครรภ์ของแม่ท้องเป็นการป้องกันสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ที่ได้ผลที่สุดในบรรดาการป้องกันอื่นๆ นอกจากนี้งานวิจัยทุกชิ้นในโลกก็ยืนยันถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์ว่า การฝากครรภ์ทีดีส่งผลให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง ลูกปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์

เมื่อทราบว่ามีเจ้าตัวน้อยในครรภ์แล้ว คุณแม่อย่ารอช้าควรรีบฝากครรภ์ทันที เพราะมีการตรวจหลายอย่างที่จำเป็นต่อสุขภาพแม่และลูกตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรก ไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายทั้งหมด 9 เดือน โดยเป็นการตรวจดูอายุครรภ์ ความปกติของการตั้งครรภ์ ภาวะดาวนส์ซินโดรม เป็นต้น

ข้อดีของการฝากครรภ์มีอะไรบ้าง

  • แม่ท้องในช่วงระมัดระวัง รักษาสุขภาพของคุณแม่และทารก ช่วงระยะตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะคลอดหรือหลังคลอด อีกทั้งยังช่วยคัดกรองดูแลคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษด้วย
  • ในทุกๆ ช่วงของการฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์ โภชนาการ การเตรียมตัวคลอด และอาการผิดปกติที่ควรไปพบคุณหมอ อีกทั้งยังสามารถซักถามปัญหาที่สงสัยกับคุณหมอหรือพยาบาลผู้ดูแลการฝากครรภ์ได้ตลอด ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข ช่วยลดความวิตกกังวลของคุณแม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดได้
  • วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกไปจนถึงระยะก่อนคลอด สำหรับความถี่ของการมารับบริการฝากครรภ์ หากเป็นครรภ์ที่ไม่มีปัญหา ครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อคุณแม่และทารก คุณหมอมักไม่นัดตรวจบ่อย อาจนัดตรวจแค่เดือนละ 1-2 ครั้ง จะตรวจบ่อยกว่าเดิมก็ต่อเมื่อใกล้กำหนดคลอด 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง เป็นต้น แต่ในรายที่ครรภ์เสี่ยงสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ คุณหมอจะนัดถี่ขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งบางรายอาจต้องให้นอนโรงพยาบาล