เป็นเนื้องอกในมดลูกจะมีลูกได้หรือเปล่า

ในปัจจุบันคุณผู้หญิงหลายท่านมีภาวะเนื้องอกในมดลูก ซีสต์ ฯลฯ ตั้งแต่ยังวัยสาว จึงอยากรู้ว่าการมีเนื้องอกในมดลูกจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

เนื้องอกในมดลูกไม่ใช่ซีสต์

มีหลายคนเข้าใจผิดคดว่าเนื้องอกและซีสต์เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจและรู้จักก่อนว่าเนื้องอกและซีสต์ต่างกันอย่างไร โดยหากกล่าวถึงเนื้องอกจะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

  • เนื้องอกที่เป็นก้อนแข็งๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้องอกทั้งก้อน
  • เนื้องอกที่มีลักษณะเป็นถุงน้ำ เพราะฉะนั้นถุงน้ำก็คือเนื้องอกชนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่ามีลักษณะเป็นถุง คือภายในจะมีของเหลว ไม่ได้เป็นก้อนแข็งทั้งก้อน ซึ่งเนื้อเยื่อบริเวณขอบของถุงน้ำนั้นสามารถเจริญเติบโตขึ้นหรือขยายใหญ่ได้

ขณะที่คำว่า ซีสต์ ที่หลายคนมักคิดว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก ซึ่งผิด เพราะในมดลูกไม่มีซิสต์ แต่หากมีถุงน้ำที่รังไข่หรือส่วนอื่นๆ จึงจะเป็นซีสต์ได้ ดังนี้เนื้องอกที่เกิดขึ้นในมดลูกจึงไม่ได้รียกว่าเป็นซีสต์

มีลูกยากแน่ ถ้าแม่มีเนื้องอก

สรุปโดยรวมคือ การมีเนื้องอกในมดลูกจะส่งผลทำให้มีลูกยาก ทำให้แท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ง่าย คือเนื้องอกจะมีผลกระทบต่อการมีลูกแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่ว่าคุณผู้หญิงเป็นเนื้องอกบริเวณใดของมดลูก มีขนาดเท่าไร จำนวนกี่ก้อน โดยจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันไป และยังขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ตอนที่ตรวจพบเนื้องอกนั้นคือ หากตรวจพบก่อนตั้งครรภ์ ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอว่าจะต้องมีการตรวจรักษาก่อนที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น หากพบก้อนเนื้ออกใหญ่ สามารถผ่าตัดได้ ก็อาจตัดออกแล้วรักษาให้หาย เพื่อทำให้ตั้งครรภ์ง่ายขึ้น หรือหากพบเนื้องอกระหว่างตังครรภ์ จะต้องดูแลป้องกันภาวะต่างๆ อย่างไร ขึ้นอยู่กับความอันตรายของเนื้องอกในมดลูกที่ตรวจพบ

เนื้องอกในมดลูกเกิดขึ้นได้ 3 ส่วน

เนื้องอกในมดลูกจะไม่เป็นถุงน้ำ แต่จะมีลักษณะเป็นก้อนที่เรียกว่า Myoma Uteri โดยจะเป็ก้อนเนื้อแข็งที่อยู่ใน 3 ส่วนของมดลูกที่มีผลกระทบต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกและบริเวณที่เกิด นั่นคือ

  1. เนื้องอกในตัวมดลูก อยู่ที่ขนาดและบริเวณที่เป็น หากอยู่ในตำแหน่งสำคัญ เช่น ใกล้รก ใกล้ปากช่องคลอด หากก้อนเนื้องอกใหญ่ก็จะไปเบียดบังการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้
  2. เนื้องอกที่ผิวมดลูก คือด้านนอกของมดลูก อาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์น้อยกว่าหากขนาดไม่ใหญ่เกินไปจนกระทบต่อการทำงานของอวัยวะและการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์
  3. เนื้องอกในโพรงมดลูก จะส่งผลทำให้มีลูกยาก ตั้งครรภ์แล้วแท้งง่าย หรือตั้งครรภ์แล้วอาจจะคลอดก่อนกำหนด เพราะเนื้องอกที่อยู่ในโพรงมดลูกจะรบกวนการเจริญเติบโตและการฝังตัวของตัวอ่อนหรือทารก

เนื้องอกกับเนื้อร้าย มีต้นตอที่ต่างกัน เพราะเนื้องอกก็คือก้อนเนื้อจากเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อที่งอกยื่นออกมาที่เรียกว่า Neoplasm ส่วนเนื้อร้ายหรือมะเร็งคือเซลล์มะเร็งที่เติบโตอย่างผิดปกติมาตั้งแต่แรกที่เรียกว่า Carcinoma

หากผ่าคลอดตัดเนื้องอกเลยได้ไหม

หากมีเนื้องอกขณะตั้งครรภ์แล้วสามารถคลอดบุตรได้เอง อาจไม่นำเนื้องอกนั้นออก แต่หากมีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด แพทย์ก็มักจะไม่ผ่าตัดเนื้องอกนั้นออกเช่นกัน เพราะว่ามดลูกของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงอยู่จำนวนมาก การผ่าตัดก้อนเนื้องอกในขณะนั้นอาจทำให้ตกเลือดหรือแผลมีปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นหากเนื้องอกไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายหรือจำเป็นต้องเอาออกพร้อมกับทำคลอด แพทย์ก็มักจะไม่นำเนื้องอกออกพร้อมกับผ่าคลอด

ทำไมท้องได้แม้ว่าจะมีเนื้องอกในมดลูก

กรณีที่คุณผู้หญิงตั้งครรภ์ได้แสดงว่าเนื้องอกนั้นไม่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ระยะแรก แต่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกนั้นเบียดบังการไหลเวียนของเลือดไปสู่ทารกหรือเปล่า หากเนื้องอกไปกดทัยหรือทำให้เส้นเลือดไหลเวียนไปสู่ทารกไม่ดี ลูกในครรภ์ก็จะมีการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือหากเนื้องอกไปเติบโตในบริเวณที่เบียดร่างกายทารก ทารกก็จะอยู่ในท่าที่ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้รูปร่างหรืออวัยวะมีการงอหรือบิดผิดปกติได้

แต่หากมีเนื้องอกอยู่ใกล้ทางออกปากมดลูกจะทำให้คุณแม่คลอลูกไม่ได้ เราะเนื้องอกไปขวางทางออกหรืออยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ทารกอยู่ในท่าขวางหรือเอาก้นลงก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก

  1. มีประจำเดือนออกมามากผิดปกติ คือ มีประจำเดือนปริมาณมากกว่าที่เคยมี หรือประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆ แล้วหยุดยากกว่าปกติ
  2. มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากขึ้น ปวดรุนแรง และปวดนาน
  3. คลำที่หน้าท้องบริเวณเหนือหัวหน่าวแล้วพบก้อนผิดปกติ ซึ่งหากคลำเจอแสดงว่าก้อนนั้นใหญ่แล้ว ความจริงแล้วหากมีอาการแค่ 2 ข้อแรกแต่ยังคลำไม่เจอก้อนเนื้อ คุณผู้หญิงก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่ออัลตราซาวนด์ ตรวจหาความผิดปกติในมดลูก เช่น เนื้องอก หรือถุงน้ำในรังไข่จะได้ดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีลูกน้อย