ทำหมันแล้ว ยังจะมีลูกได้อีกหรือไม่ (แก้หมัน)

มีหลายท่านอยากทราบว่า หากทำหมันแล้วจะยังมีลูกได้อีกหรือไม่ เพราะบางคู่เปลี่ยนใจอยากมีลูกเพิ่ม รวมไปถึงบางท่านกำลังเริ่มสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันเรามีทางเลือกและวิธีการช่วยให้สมหวังได้

ทำหมันแล้วอยากมีลูกมีทางเลือก 2 ทางดังนี้

  1. การแก้หมัน การผ่าตัดแก้หมันทำได้ แต่จะให้ผลสำเร็จสูงเฉพาะคุณแม่บางรายที่มีท่อนำไข่สภาพดีและมีความยาวเพียงพอ มักพบในรายที่ได้รับการทำหมันแบบผูกให้ท่อนำไข่ตรงกลางแยกออกจากกัน แต่จะไม่เหมาะสำหรับรายที่ถูกตัดท่อนำไข่ไปจนหดสั้นลงมากแล้ว หรือรายที่มีประวัติท่อนำไข่อักเสบมาก่อน

วิธีการผ่าตัดแก้หมันคือ แพทย์จะนำปลายท่อและส่วนที่ถูกตัดแยกออกมาเย็บให้ปลายทั้งสองข้างกลับมาเชื่อมกันเหมือนเดิม แต่บางรายที่ทำหมันมานานอาจมีพังผืดมาก การต่อท่ออาจยุ่งยากหรือทำไม่สำเร็จ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความคาดหวังก่อนตัดสินใจ ในรายที่ท่อนำไข่ติดกันเรียบร้อยจะมีสะพานเชื่อมให้สเปิร์มและไข่สามารถเดินทางมาผสมกันได้ตามธรรมชาติเหมือนเดิม ปกติการผ่าตัดแก้หมันวิธีนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาวะการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้นและสุขภาพของคุณแม่แต่อย่างใด

แก้หมันแล้วนานแค่ไหนถึงจะตั้งครรภ์ได้

ระยะเวลาของการตั้งครรภ์หลังจากแก้หมันแล้วขึ้นอยู่กับอายุเป็นสำคัญ หากคุณแม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คือ อายุไม่เกิน 35 ปี มีโอกาสมีลูกได้เร็วกว่าคุณแม่ที่มีอายุมากว่า 35 ปี นอกจากนี้เดิมการแก้หมันเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ ต้องทำการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง พักฟืนนานและมีรอยแผลใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการผ่าตัดผ่านกล้องทำให้แผลมีขนาดเล็กฟื้นตัวเร็ว แต่การผ่าตัดผ่านกล้องต้องกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เท่านั้น

  1. การใช้เทคโนโลยีช่วยตั้งครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้ไม่นิยมใช้การผ่าตัดแก้หมัน แต่นิยมใช้การทำไอวีเอฟหรืออิ๊กซี่ ทำให้สามารถมีลูกได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้หมัน และส่วนใหญ่ผู้ที่มาปรึกษาเรื่องการแก้หมันมักจะมีอายุค่อนข้างมาก แพทย์จึงมักแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีช่วยมีลูกเหล่านี้มากกว่าการแก้หมัน โดยแพทย์มักมีคำแนะนำดังนี้

สำหรับคุณแม่ที่มีอายุมากหรือคุณแม่ที่อายุน้อยไม่อยากแก้หมัน สามารถทำเด็กหลอดแก้วหรือไอวีเอฟและการทำอิ๊กซี่ช่วยได้

คุณแม่ที่แก้หมันเสร็จแล้วแต่ยังมีลูกยากจากสาเหตุอื่นๆ สามารถใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วและการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) มาช่วยได้

ข้อควรระวังในการแก้หมัน

สำหรับคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และทำหมันมานาน การแก้หมันอาจยุ่งยากและได้ผลสำเร็จน้อยลง

การต่อหมันไม่ได้ผลสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสภาพของท่อนำไข่และประสบการณ์ของแพทย์ที่ผ่าตัด

การตัดท่อนำไข่ แพทย์อาจเชื่อมต่อได้สำเร็จ แต่ท่อที่ต่อไว้อาจเกิดพังผืดในภายหลัง ท่อนำไข่เกิดการตีบหรือขรุขระ เสี่ยงต่อการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้