วัย 35 ปีตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงจะแต่งงานมีครอบครัวช้า ทำให้กว่าจะมีลูกได้ก็เข้าสูวัย 35 ปี ซึ่งการตั้งครรภ์ช่วงนี้มักมีโรคภัยและมีความเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น แต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันก็สามารถทำให้คุณแม่ในวัย 35 ปีขึ้นไปตั้งครรภ์ได้ โดยต้องเข้าใจความเสี่ยงต่างๆ และเตรียมพร้อมกายใจให้ตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ในวัย 35 ปีต้องรู้

มีลูกยากขึ้นหากอายุมาก เนื่องจากปัญหาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะลดลง มีโอกาสตั้งครรภ์ลดลง เพราะภาวการณ์ตกไข่ลดน้อยลง และมีภาวะทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มากขึ้น

อาจต้องใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ช่วยให้มีลูก เนื่องจากปัญหาอายุมากขึ้นทำให้มีลูกยาก ใช้วิธีธรรมชาติแล้วไม่สำเร็จ คู่สามีภรรยาจึงต้องทำความเข้าใจ รู้จัก และยอมรับขั้นตอนในการทำรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

ต้องตรวจวินิจฉัยมากกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุไม่ถึง 35 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงและภาวะทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยต่างๆ แพทย์จะเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาเท่านัน การตัดสินใจที่จะตรวจขึนอยู่กับความพร้อม การยอมรับ และวิจารณญาณของคุณพ่อคุณแม่เอง

แม่ท้อง 35 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงและโรคแทรกซ้อนมากขึ้น เช่น เสี่ยงแท้งง่าย เสี่ยงต่อภาวะรกเกาะต่ำ ทำให้คุณแม่มีเลือดไหลออกระหว่างตั้งครรภ์โดยไม่มีอาการเจ็บครรภ์ หรือมีการเสียเลือดมากขณะคลอดได้ รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการทีลูกอาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะครรภ์เป็นพิษ เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด อละมีความเสี่ยงที่ลูกอาจเสียชีวิตอยู่ในครรภ์ และมีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยได้