การคลอดลูกในน้ำของคุณแม่ตั้งครรภ์

ปกติแล้วทารกในครรภ์ของคุณแม่จะลอยอยู่ในถุงน้ำคร่ำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการคลอดลูกในน้ำจึงทำให้เด็กแรกคลอดรู้สึกคล้ายกับอยู่ในท้องแม่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเร่มหายใจเอง และตัดสายสะดือหลังจากตัวเด็กลอยพ้นน้ำ

ข้อดีของการคลอดลูกในน้ำ

การแช่ในน้ำอาจจะช่วยบรรเทาการเจ็บครรภ์ให้น้อยลง สำหรับคุณแม่ที่คลอดในภาวะปกติ

เป็นการคลอดธรรมชาติที่ไม่มีการใช้ยา จึงไม่มีการส่งผ่านยาไปสู่ลูกน้อย

ข้อเสียของการคลอดลูกในน้ำ

ไม่มีการใช้ยาแก้ปวดหรือบล็อกหลัง

หากคุณแม่เจ็บท้องนานๆ การแช่น้ำอาจไม่ช่วยทุเลาความเจ็บปวดได้ แตกต่างจากการคลอดในห้องคลอดแบบธรรมดาที่สูติแพทย์สามารถให้ยาระงับความเจ็บปวดทางเส้นเลือดหรือไขสันหลังได้

ไม่มีการตรวจติดตามฟังเสียงหัวใจเด็กหากเกิดภาวะสายสะดือพันคอหรือขาดออกซิเจน โดยสูติแพทย์ที่ทำคลอดในน้ำจะไม่ทราบจนกว่าจะมีอาการผิดปกติ เช่น มีขี้เทาปนเปื้อนในน้ำคร่ำ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้

ราคาค่อนข้างสูง และมีให้บริการเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้น

ก่อนการตัดสินใจคลอดแบบไหน คุณแม่ตั้งครรภ์ควรศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละวิธีให้ละเอียดเสียก่อน พร้อมกันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการคลอดหรือ Birth Plan ต่อคุณหมอสูติล่วงหน้าด้วย ทำให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความรู้ ซึ่งกันและกันเพื่อให้การคลอดออกมาดีที่สุด