แม่ตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกหลัก

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อละสมรรถภาพของหัวใจให้ดีขึ้น และควรวอร์มยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย 5-10 นาที จากนั้นจึงค่อยออกกำลังกายประเภทที่ถนัดประมาณ 30-40 นาที และเข้าสู่ช่วงวอร์มดาวน์ 5-10 นาที โดยระหว่างออกกำลังกายนี้ อัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ในโซนแอโรบิก เพราะจะทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น โดยอิงกับอายุของคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย

อายุน้อยกว่า 20 ปี ควรอยู่ที่ 140-155 ครั้งต่อนาที

อายุ 20-29 ปี         ควรอยู่ที่ 135-150 ครั้งต่อนาที

อายุ 30-39 ปี         ควรอยู่ที่ 130-145 ครั้งต่อนาที

อายุมากกว่า 40 ปี  ควรอยู่ที่ 125-140 ครั้งต่อนาที

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 150 นาที อาจจะแบ่งเป็น 5-7 วัน วันละ 30 นาที แต่สิ่งสำคัญคือ ห้ามฝืนตัวเองเด็ดขาด เมื่อแม่ตั้งครรภ์ออกกำลังกายแล้วมีอาการเหนื่อยมา หายใจหอบ เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก เป็นตะคริว ควรหยุดออกกำลังกายทันที และหากมีเลือดออกทางช่องคลอด มดลูกบีบตัว หรือรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลง ควรรีบปรึกษาแพทย์

การดูแลสุขภาพล่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์ ทั้งเรื่องโภชนาการ น้ำหนัก และการออกกำลังกาย สิ่งสำคัญคำว่า สมดุล คุณแม่ควรกินอาหารที่หลากหลาย เลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และจัดสมดุลสารอาหารให้ดำ ออกกำลังกายเบาๆ แต่สม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงทำให้การอุ้มท้อง 9 เดือนของคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่น การออกกำลังกายให้ระวังเรื่องการเสียเหงื่อมากเกินไป ไม่ควรออกกำลังกายถ้าอากาศร้อนจัด