วิธีนับวันตกไข่ โดยใช้วิธีธรรมชาติ

กรณีที่พบว่าทั้งคู่สุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งสองฝ้าย แพทย์อาจแนะนำให้ใช้วิธีธรรมชาติ และนับวันตกไข่โดยดูการทำงานของรังไข่ว่าผดปกติหรือไม่ ซึ่งสังเกตจากการมาของประจำเดือน ดังนั้นเราจึงต้องมาดูว่าคุณภรรยามีรอบเดือนสม่ำเสมอหรือไม่

วิธีนับความยาวของรอบเดือน

วันแรกที่ประจำเดือนมา (เริ่มนับวันที่ 1) ไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่ประจำเดือนรอบถัดไปจะมา ตัวอย่างเช่น เดือนกันยายนประจำเดือนมาวันแรก วันที่ 10 (เริ่มนับ 1) ไปยังวันสุดท้ายของรอบเดือนคือวันที่ 11 ตุลาคม (เพราะประจำเดือนรอบถัดมาวันแรกคือวันที่ 12 ตุลาคม) ดังนั้นความยาวของรอบเดือนคือ 32 วัน ซึ่งลองนับรอบเดือนตัวเองสัก 2-3 เดือน แล้วพบว่ามีความยาวของรอบเดือน 26 วัน บางเดือน 32 วัน หรืออาจขยับไปเป็น 40 วัน ถือว่าคุณผู้หญิงมีรอบเดือนไม่ค่อยดี ไม่สม่ำเสมอ บ่งบอกว่าไข่อาจจะตกไม่ตรงวัน ควรต้องไปปรึกษาแพทย์

ปฏิบัติภารกิจใจช่วงวันตกไข่

เมื่อคุณภรรยารู้แล้วว่าความยาวรอบเดือนกี่วัน การนับวันตกไข่ที่ถูกต้องคือ นำตัวเลขรอบเดือนนั้นมาลบ 14 จะได้วันที่ตกไข่นั่นคือ หากมรอบเดือน 32 วัน จะมีวันตกไข่ในช่วงวันที่ 18 ดังนันเมื่อถึงช่วงวันที่ 16-20 ของรอบเดือน ก็ควรมีเพศสัมพันธ์ อาจจะวันเว้นวันกันก็ได้ การใช้วิธีธรรมชาติด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันตกไข่จะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอเท่านัน แต่ถ้ารอบเดือนไม่สม่ำเสมออาจมีปัญหาในการตกไข่ ทำให้มีลูกด้วยวิธีนี้ได้ค่อนข้างยาก