ตรวจเช็คสุขภาพก่อนมีลูก

ก่อนที่จะถึงกระบวนการรักษาหรือช่วยให้มีลูก แนะนำให้ทั้งคู่บำรุงร่างกาย และตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีลูก เพื่อลดความเสี่ยงที่ลูกจะพิการหรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และความปลอดภัยของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์

คุณสามี

ควรตรวจเลือดในชุดสำหรับคู่สมรสเช่นกัน โดยเน้นการตรวจหาเชื้อกามโรค คือ ซิฟิลิส เชื้อตับอักเสบบี และเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือโรคเอส์ และอาจตรวจเกี่ยวกับโรคทางระบบโลหิตบางอย่าง เช่น โรคทาสัสซีเมีย เป็นต้น

คุณภรรยา

ควรตรวจเลือดชุดมาตรฐาน กับโรงพยาบาลทั่วไปที่จัดแพ็คเกจไว้สำหรับคู่สมรสที่เตรียมพร้อมมีลูกน้อย รวมถึงตรวจภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน ฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน 3 เดือนล่วงหน้าก่อนปล่อยให้ตั้งครรภ์ เพราะโรคนี้อันตรายต่อแม่ท้องมาก เนื่องจากทำให้ลูกในท้องพิการได้สูง ถ้ายังไม่เคยตรวจควรตรวจหาภูมิคุ้มกัน บำรุงร่างกายด้วยการเสริมกรดโฟลิก อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยลดอัตราความผิดปกติ ความพิการ ระบบประสาทของลูกน้อยได้

นอกจากการตรวจร่างกายด้วยชุดเตรียมพร้อมมีลูกตามมาตรฐานแล้ว แพทย์มักจะตรวจดูในจุดสำคัญว่าทั้งคู่มีความสมบูรณ์แค่ไหน เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การเช็คสุขภาพ และความแข็งแรงของอสุจิของฝ่ายสามี และดูฝ่ายภรรยาว่ามีระบบการตกไข่ สภาพของมดลูก ปีกมดลูก และท่อรังไข่ มีปัญหาหรือไม่ หรือมีโรคประจำตัวอะไร ที่จะกระทบต่อกระบวนการมีลูกหรือเปล่าด้วย หากพบว่ามีปัญหาก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะให้คำแนะนำในการใช้วิธีธรรมชาติ หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีลูก เพื่อให้ลูกน้อยที่จะเกิดมาแข็งแรงมีคุณภาพ และอยู่ในครรภ์คุณแม่ได้ในสภาพที่เหมาะสม