ปัจจัยที่ควรมาตรวจ ว่าพร้อมมีลูกหรือไม่

แบบไหนทีเรียกว่ามีลูกยาก คู่สมรสที่มีอายุไม่ถึง 35 ปี อยู่ด้วยกันโดยไม่คุมกำเนิดนาน 1 ปี แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ หรือคู่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี พยายามมีลูกมา 6 เดือน แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ ทั้ง 2 กรณีนี้ถือได้ว่าเป็นคู่ที่มีลูกยาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุที่เกิดได้ทั้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากอยู่ในเกณฑ์นี้ควรไปพบแพทย์

คุณผู้หญิง

ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนมาไม่แน่นอน

มีอาการผิดปกติ ร่วมกับการมีประจำเดือน อย่างเช่น ปวดประจำเดือนรุนแรง กินยาแก้ปวดก็ไม่หายรวมทั้งกลุ่มที่ประจำเดือนมาปริมาณมากผิดปกติกว่าที่เคยมี เช่น ประจำเดือนมาเยอะขึ้น มาทีไรก็จะเหนื่อยหรือเป็นลม อาการเหล่านี้บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับมดลูก

คุณผู้หญิงที่เคยมีประวัติผ่าตัดซีสต์ ผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ เนื่องจากการเป็นซีสต์ หรือมีถุงน้ำในรังไข่ จะไปทำลายรังไข่ของคุณผู้หญิงได้ รวมถึงผลกระทบจากการผ่าตัดที่อาจทำให้มดลูกและรังไข่ได้รับการกระทบกระเทือนจนเสียหาย ทำให้มีลูกยากหรือมีลูกไม่ได้ด้วย

คุณผู้ชาย

อ้วน มีน้ำหนักมากเกิน

สูบบุหรี่

อายุเกิน 35 ปี

คนที่ใช้ฮอร์โมนรักษาผมร่วง ซึ่งพบมากในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ฮอร์โมนมากจะมีผลทำให้ตัวอสุจิมีปัญหาจนกระทบต่อการมีลูกได้โดยตรง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจได้เลย

ดังนั้นหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อความสมบูรณ์ในการมีบุตรเหล่านี้ ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการมีบตุรหรือเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปโดยไม่ต้องรอให้แต่งงานแล้วครบ 6 เดือน หรือ 1 ปี