รู้ก่อนใช้พาราเซตามอล ไร้ปัญหา

พาราเซตามอล ยาสามัญประจำบ้านที่คนส่วนใหญ่รู้จักดี มีฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ แต่จะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

สรรพคุณ

บรรเทาปวด ลดไข้ เหมาะสำหรับอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก ไม่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ยาพาราเซตามอล

ใช้เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้น

เมื่อไม่มีอาการให้หยุดใช้

ปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสมต่อน้ำหนักตัว คือ ยาพาราเซตามอล 10-15 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 500-1,000 มก. ในผู้ใหญ่

หากอาการปวดยังคงอยู่ การกินยาซ้ำต้องเว้นห่าง 4-6 ขั่วโมง

ขนาดยาสูงสุดต่อวันต้องไม่เกิน 4,000 มก.

สามารถกินยาได้ทันที่เมื่อมีอาการ เพราะยาไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน 5 วัน เพราะอาจเกิดพิษต่อตับ

หลักเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาบรรเทาอาการหวัดบางยี่ห้อ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

ผู้เป็นโรคตับหรือไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

รู้หรือไม่ โดยทั่วไปยาพาราเซตามอลส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสารที่มีพิษต่อตับในปริมาณน้อย ซึ่งตับสามารถกำจัดสารพิษดังกล่างได้ทัน แต่ถ้ามีการใช้ยาพาราเซตามอลในปริมาณที่สูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณสารพิษเพิ่มขึ้นจนตับไม่สามารถกำจัดได้หมด ผลก็คือสารพิษดังกล่าวจะทำลายเซลล์ตับ ทำให้การทำงานของตับแย่ลง การใช้ยาพาราเซตามอลอย่างถูกวิธีและใช้เท่าที่จำเป็นจะช่วยลดผลข้างเคียงนี้ได้