รักษาไมเกรนด้วยเมลาโทนินและโคคิวเทน

โรคไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียวเป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 12 ของประชากร ส่วนมากเกิดในผู้หญิงช่วงอายุ 30-39 ปี และเกิดบ่อยในครอบครัวเดียวกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดทางอารมณ์ (ร้อยละ 80) การอดอาหาร (ร้อยละ 57) การอดหลับอดนอน (ร้อยละ 50)

การรักษาอาศัยการลดความเครียดทางอารมณ์ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกส์ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ และนอกจากยาที่แพทย์แผนปัจจุบันใช้รักษาแล้ว คนไข้หลายคนคงสนใจการรักษาทางเลือกโดยใช้สารเสริมอาหารที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา มีสารหลายตัวที่สังเกตว่ากินแล้วได้ผล แต่จากการทดลองพบว่ามี 3 ตัวที่มีผลดี คือ

  • สารโคคิวเทน (coQ10) จากการทดลองขนาดเล็กในปี 2005 พบว่าการกินสารตัวนี้ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน สามารถลดความถี่ของอาการปวดหัวลงได้ร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่ทำได้แค่ร้อยละ 14.4 เท่านั้น (การลดการปวดหัวถือเอาการลดความถี่ลงร้อยละ 50 หรือมากกว่า)
  • ริโบเฟลวิน (riboflavin หรือวิตามินบี 2) เคยได้รับการทดลองขนาดเล็กในปี 1998 พบว่าร้อยละ 59 ของคนที่กินสารตัวนี้ 400 มิลลิกรัมต่อวันจะมีความถี่ของไมเกรนลดลง (ความถี่ลดลงมากกว่าร้อยละ 50) เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่ทำได้แค่ร้อยละ 15
  • เมลาโทนิน (melatonin) เป็นสารที่ช่วยให้นอนหลับ ในปี 2016 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือยาต้านเศร้า amitriptyline แล้ว นักวิจัยพบว่า คนที่กินเมลาโทนินเป็นระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 54.4 ลดความถี่ของไมเกรน (มากกว่าร้อยละ 50) เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 39 ในกลุ่มที่กิน amitriptyline และร้อยละ 20 ในกลุ่มยาหลอก