ภาวะมีบุตรยากในเพศชาย

ความผิดปกติเกี่ยวกับเพศและการมีบุตรยากในผู้ชายถือว่า เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ส่วนใหญ่เมื่อเกิดความผิดปกติผู้ชายมักจะไม่ต้องการให้ใครทราบและไม่ต้องการปรึกษาใคร ทั้งที่ความจริงเรื่องภาวะการณ์มีบุตรยากเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขและควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งความผิดปกติในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายสามารถแบ่งได้ 2 อย่างคือ ความไม่สู้และความไม่มีอารมณ์ ไม่สามารถหลั่งน้ำอสุจิได้

ความไม่สู้

ความไม่สู้ (อวัยวะเพศไม่แข็งตัว) หมายถึง มีความต้องการทางเพศ แต่อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง พบได้เฉลี่ยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และในผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นกว่านั้น เนื่องจากอายุของคนยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงพบปัญหานี้มากขึ้น สาเหตุได้แก่ ภาวะหลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า และโรคทางจิตประสาท การได้รับการผ่าตัดอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น ตัดต่อมลูกหมากโต โรคปลายประสาทผิดปกติ และโรคที่เกิดขึ้นในสมองบางอย่าง

การไม่มีความรู้สึกทางเพศ

การไม่มีความรู้สึกทางเพศ คือ ไม่มีความต้องการร่วมเพศ มักมีสาเหตุมาจากความเครียดในชีวิตประจำวัน โรคประจำตัว โรคทางจิตประสาท ยาบางอย่างและการมีระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายลดลง เนื่องจากอัณฑะทำงานน้อยลง

สาเหตุที่ทำให้มีบุตรยาก

ภาวการณ์มีบุตรยาก สาเหตุที่เกิดจากฝ่ายชายสามารถพิสูจน์ทราบได้โดยการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ เป็นการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา หรืออาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจหา กรณีที่ผลออกมาผิดปกติ กรรมวิธีการรักษาจะข้ามขั้นตอนไปทำ อิ๊กซี่ หรือที่เราเรียกว่า เด็กหลอดแก้ว แต่ปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่จำนวนสเปิร์มน้อย ท่อน้ำเชื้อหรือท่อปัสสาวะตีบตัน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ บางรายพบว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับความอ้วน ความเครียด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยมีผลต่อความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ โรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดปัญหาการมีบุตรยากที่สำคัญ ได้แก่ โรคหนองใน ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย การติดเชื้อทำให้ทางเดินน้ำอสุจิเกิดภาวะตีบแคบ และมีผลต่อการสร้างตัวอสุจิอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล

นพ.วิจิตร พานิชยธรรม