กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ปัจจุบันด้วยสภาวะการทำงานที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้หญิงทั้งหลายต้องสตอง (strong) มากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทว่าหลายคนอาจจะลืมนึกถึงผลเสียจากการทำงานหนัก นั่งทำงานจนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง จ้องคอมพิวเตอร์จนปวดตา ตาพร่า หรือจดจ่อกับงานจนไม่ได้เข้าห้องน้ำตลอดทั้งวัน

รู้หรือไม่ว่า การกลั้นปัสสาวะ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมีความเสี่ยงทีจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากกว่าผู้ชายถึงเกือบ 30 เท่า จากงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงเกือบ 50-60% เคยมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต เหตุผลก็คือท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง 4-5 ซม. (ในขณะที่ผู้ชายยาวถึง 20 ซม.) เชื้อแบคทีเรียจึงสามารถเจริญเติบโตและเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ง่าย เสริมกับการกลั้นปัสสาวะ ทำให้เชื้อแบคทีเรียยิ่งเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากไม่มีการปลอดปล่อยเชื้อออกมา

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนและส่วนล่าง โดยการติดเชื้อที่ส่วนบนจะมีความรุนแรงมากกว่า คนส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ส่วนล่าง เมื่อไปพบแพทย์จะได้ยาฆ่าเชื้อกลับมารับประทาน แต่ถ้าไม่ได้สนใจกับอาการผิดปกติบางอย่าง เช่น อาการปวดเวลาปัสสาวะ ปวดบริเวณท้องน้อยแล้วไม่ได้ไปพบแพทย์ อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียขึ้นไปถึงระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนได้ อาการก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น อาจมีไข้ ปวดหลัง (กรวยไตอยู่ด้านหลัง) กลายเป็นกรวยไตหรือไตอักเสบ ส่งผลให้มีไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด ความดันตกจนช็อค เป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากรักษาไม่ทันท่วงที

วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็คือ ไม่กลั้นปัสสาวะ พยายามเข้าห้องน้ำทุก 2-3 ชั่วโมง วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้ว ยังช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออีกด้วย เพราะได้ขยับท่าทาง ทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้รับบาดเจ็บจากการนั่งค้างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ

นอกจากนี้ควร ดื่มน้ำมากๆ ถ้าขาดน้ำ ปัสสาวะที่ออกมาจะเข้มมาก เนื่องจากร่างกายต้องเก็บกักน้ำไว้ เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะก็เข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นควรดื่มน้ำให้เพียงพอ เดินต่อเข้าห้องน้ำ ลดความเสี่ยงทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ