การหาวตัวช่วยไขความลับโรคทางสมอง

การหาวเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การหาวติดต่อกันเมื่อเห็นผู้อื่นหาว ในเชิงการแพทย์ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่อง หรือ Echophenomina ซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบคำพูดหรือการกระทำของบุคคลอื่นโดยอัตโนมัติ โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในอังกฤษได้นำแนวความคิดนี้มาทำการศึกษา

จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการตอบสนองนี้เกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่มีผลต่อกลุ่มอาการผิดปกติอย่างไรคกระตุกซ้ำๆ หรือทูเร็ตต์ซินโดรม (Tourette Syndrome) หรืออาจรวมไปถึงโรคลมชักและออทิซึม ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงอาจช่วยไขความลับของโรคดังกล่าวที่ยังมีความซับซ้อนและหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนถึงกลไกการเกิดโรค

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Current Biology โดยให้อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 รายมองบุคคลใกล้ชิดหาว โดยกลุ่มแรกได้รับอนุญาตให้หาวตามได้ ส่วนอีกกลุ่มได้ถูกกำหนดให้กลั้นอาการไว้ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ความรู้สึกอยากหาวนั้นถูกกระตุ้นจากสมองส่วนที่สั่งการการเคลื่อนไหวพื้นฐาน รวมถึงความไวของการกระตุ้นของแต่ละบุคคล นอกจากนี้จากการใช้เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือทีเอ็มเอส (TMS: TranscranialMagneticStimulation) พบว่า หลังจากกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว อาสาสมัครมีแนวโน้มจะเลียนแบบการหาวจากบุคคลอื่นมากขึ้น

ศาสตราจารย์จอร์จีนา แจ็คสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสรับรู้ทางประสาทวิทยา กล่าวว่า การค้นพบนี้จะช่วยนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการกระตุกซ้ำๆ หรือผู้ป่วยทูเร็ตต์ซินโดรม โดยหวังว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการจากการกระตุกในชีวิตประจำวันลดลง และการเปลี่ยนแปลงความไวของสมองต่อการถูกกระตุ้นอาจจะเป็นวิธีใหม่ที่ส่งเสริมให้เกิดการรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การใช้เครื่องทีเอ็มเอสหรือเครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจได้ผลในการปรับความสมดุลของสารสื่อประสาทและเซลล์ในระบบประสาท และอาจช่วยลดการกระตุ้นให้น้อยลงในที่สุด

ดร.แอนดรูว์ แดลลัพ ผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาจากสถาบันโพลีเทคนิคแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ได้วิจัยหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างการหาวและความรู้สึก กล่าวว่า การใช้เครื่องทีเอ็มเอสเป็นวิธีใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมหาวที่เกิดขึ้นติดต่อกันระหว่างบุคคล ถึงแม้ว่าขณะนี้ทางการแพทย์จะยังให้ข้อสรุปไม่ได้ชัดเจนถึงสาเหตุของการหาวในมนุษย์ แต่การค้นพบใหม่นี้ช่วยยืนยันว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวอาจไม่เกี่ยวกับกระบวนการทางความรู้สึก แต่เป็นปรากฏการณ์อัตดนมัติที่เกิดขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูล

นพ.คมน์สิทธิ์ เตชะรินทร์

อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท