สร้างครอบครัวสองภาษา

ใช้แบบ 1 คน 1 ภาษา คือ ตกลงกันภายในครอบครัวว่าให้คุณพ่อพูดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาอังกฤษ ส่วนคุณแม่พูดอีกภาษาหนึ่งคือภาษาไทยกับลูกตลอดเวลา ลูกจะรู้สึกว่าการพูดกับพ่อต้องใช้อีกแบบ และการพูดกับแม่ต้องใช้ภาษาอีกแบบโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ถือเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศและถือว่าได้ผลค่อนข้างดีที่สุด วิธีนี้ในช่วงต้นๆ ลูกอาจจะชำนาญภาษาไทยเพราะอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ คุณพ่อก็ต้องพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษต่อไป อาจแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจภาษาไทยบ้างเวลาลูกพูดด้วยเพื่อกระตุ้นให้ลูกพูดภาษาที่พ่อใช้สม่ำเสมอ

ใช้แบบ 1 ภาษาที่บ้าน 1 ภาษาในสังคม วิธีนี้มักไม่ค่อยเหมาะกับครอบครัวคนไทย ส่วนใหญ่จะเหมาะกับครอบครัวที่เป็นสองภาษาแท้ เช่น พ่อบ้านเป็นคนไทย แต่อาศัยในต่างประเทศ หรือครอบครัวที่ให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ คือ พูดภาษาไทยที่บ้าน แต่ออกนอกบ้านพูดภาษาอังกฤษ พูดภาษาไทยที่บ้าน แต่พูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน หรือแบบที่พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษทีบ้านกับลูกทั้งคู่ แต่เมื่อไปนอกบ้านหรือสังคมต่างๆ ก็ให้ลูกใช้ภาษาไทยเป็นปกติ แต่วิธีการสร้างเด็กสองภาษาแบบนี้อาจทำให้ภาษาแม่ของเด็กไม่แข็งแรงได้ แต่ถ้าที่บ้านเป็นครอบครัวสองภาษาแท้อยู่แล้วก็มักไม่มีปัญหา

ใช้แบบ 1 เวลา 1 ภาษา คือ ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้และพูดทั้งสองภาษากับลูก แต่ให้เลือกหรือกำหนดช่วงเวลาที่จะใช้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ เช่น ทุกวันหยุดเราจะใช้ภาษาอังกฤษ หรือเวลารับประทานอาหารเราจะพูดภาษาอังกฤษกันหรือจะตั้งเป็นหัวข้อที่จะพูดคุยหรือเป็นกิจกรรมเฉพาะที่เราจะทำก็ได้ เช่น ตอนปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ เราจะพูดภาษานี้กันนะ ใช้วิธีการพูดสลับไปมาสองภาษาขึ้นอยู่กับหัวข้อของการพูดได้ วิธีนี้จะเหมาะกับพ่อแม่ที่ยังไม่พร้อมจะพูดกับลูกอย่างเต็มที่ หรือสอนลูกเมื่อโตขึ้นแล้วและเขาไม่ชินกับภาษาที่สองถือเป็นการค่อยๆ ซึมซับ ค่อยๆ ปรับ แต่สิ่งสำคัญคือ วิธีนี้ลูกอาจต่อต้านไม่ทำตามข้อตกลงหรือใช้ภาษาที่ถนัดพ่อแม่ก็ต้องฝึกปรับ กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เขาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ต้องมีความอดทนและเพียรพยายามในการสอนลูกด้วย