สอนภาษาลูก (สองภาษา) ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

พ่อแม่สามารถสอนภาษาให้ลูกได้เลยตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ ตัวอย่างเช่น คุณพ่อพูดภาษาอังกฤษ คุณแม่พูดภาษาไทยตั้งแต่ในครรภ์ แล้วหลังคลอดก็มาใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนลูกโต ทำสม่ำเสมอทีละคำสองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยแม้ลูกจะยังไม่พูดไม่ได้ แต่ลูกตั้งแต่ในท้อง แรกเกิด จนถึงช่วง 10 เดือนที่เริ่มพูดเป็นคำชัดเจนขึ้นนั้น เป็นเวลาที่ลูกกำลังสะสมคลังคำศัพท์ทุกอย่างไว้ก่อนที่จะพูดออกมา แล้วพูดออกมาที่หลัง ดังนั้นพ่อแม่ต้องทำและอดทนรอผล ดังนั้นหากเริ่มสอนลูกตั้งแต่เกิดเลยยิ่งดี แต่หากพ่อแม่มาสอนลูกตอนโตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะเก่งภาษาไม่ได้ เพราะมีตัวอย่างของคนที่มาสอนและพูดสองภาษากับลูกตอน 3-4 ขวบ แล้วเขาสามารถเก่งภาษาได้ภายใน 2-3 ปีก็มี

แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ ต้องสอนลูกโดยไม่ต้องแปล การสึกษาบ้านเราไม่ค่อยได้ภาษา เพราะการสอนให้แปล A แอนท์ มด แต่การสอนภาษาที่ดีจริงๆ คือ การใช้ การฟัง กาเห็นสิ่งนั้น การสอนแบบแปลจะเป็นการสร้างให้เกิดการขัดขวางการพูดภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบทำร้ายจิตใจครูนิดหนึ่งก็คือ การสอนภาษาอังกฤษแบบโรงเรียนเป็นการฝึกให้เด็กพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะฉะนั้นเด็กไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะถูกฝึกมาให้พูดไม่ได้ เป็นแค่การสอนแปล สอนศัพท์เท่านั้นเอง

ดังนั้นเมื่อคนเราทุกคนแม้แต่ผู้ใหญ่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวอยู่ในจิตใจ เมื่อจะพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่หนึ่งประโยค เราจะคิดมากว่าพูดถูกต้องหรือไม่ ฉันพูดกับฝรั่งแบบนี้ถูกไหม เราจึงต้องตัดความกลัวออกจากใจ สร้างการสื่อสารให้เป็นการพูดจากความรู้สึก ไม่ใช่ห่วงแกรมมาร์ คำศัพท์ เพราะการพูดที่แท้จริงคือการพูดจากความรู้สึก คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับลูกจนเป็นกิจวัตรจนเป็นธรรมชาติ และให้โอกาสลูกได้สื่อสารบ่อยๆ กระตุ้นการพูดให้ลูก การสร้างลูกเป็นเด็กหลายภาษาในลักษณะนี้ทำได้กับทุกภาษา ไม่ว่าจะภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ ถินใต้ หากพ่อแม่พูดด้วยแต่ลูกไม่ได้ใช้ ไม่กระตุ้นให้ลูกตอบหรือสื่อสาร ลูกก็จะฟังออกหมด แม้จะไม่เคยเรียนหลักภาษาเหล่านั้นเลย แต่กลับกัน ลูกจะไม่สามารถพูดได้ ดังนั้นอยากให้ลูกเก่งภาษา ครอบครัวต้องใช้ความรู้สึกในการพูด ให้ลูกใช้ภาษาจากความรู้สึก จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 แม้พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็สอนได้ เราจะไม่ไปกดศักยภาพของมนุษย์ ขนาดผู้ใหญ่เองบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ทุกวันนี้ก็เรียนได้ รู้คำศัพท์ได้เหมือนกัน