สังเกตอาการเด็กเท้าปุก

เท้าปุกก็คือ ความผิดรูปของเท้าชนิดหนึ่งซึ่งอาจเป็นเพียงข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้ โดยหลังเท้าจะบิดไปอยู่ด้านข้าง หรือฝ่าเท้าหงายขึ้น ลักษณะเหมือนไม้พัทกอล์ฟ บ้างก็มีปลายเท้าจิกลง อันเกิดจากความสัมพันธ์ของกระดูกแต่ละชิ้นของเท้าผิดเพี้ยนไป ทำให้เด็กต้องเดินด้วยหลังเท้าหรือปลายเท้า ใส่รองเท้าอย่างปกติไม่ได้ เดินวิ่งหรือทำกิจกรรมใดๆ ก็ไม่สะดวก เด็กจึงต้องการการรักษาเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ และอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ไม่ใช่การผ่าตัด มิฉะนั้นเด็กจะมีความพิการอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าเราสามารถช่วยแก้ไขและเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ได้