อาการมือสั่น สัญญาณบอกโรค

อาการมือสั่น เป็นอาการที่พบได้บ่อยทั้งในเพศหญิงและเพศชาย สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในวัยรุ่น วัยทำงานหรือวัยชรา อาจมีอาการมือสั่นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง บางรายรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เสียบุคลิกภาพได้ โดยเฉพาะในวัยทำงานที่ต้องพบปะผู้คน นอกจากนี้อาการมือสั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอีกด้วย

อาการมือสั่น

อาการมือสั่นเมื่ออยู่เฉยๆ (Resting tremor) อาการมือสั่นจะเกิดขึ้นเมื่อวางมือไว้เฉยๆ ไม่ได้ขยับ อาจเกิดขึ้นที่มือข้างไดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้ ถ้าพบร่วมกับอาการเกร็งของมือ (Cogwheel rigidity) เคลื่อนไหวตัวได้ช้าลง (Bradykinesia) และการทรงตัวลำบาก หกล้มบ่อยๆ (Postural instability) อาจเป็นสัญญาณของโรคพาร์กินสัน

อาการมือสั่นเมื่อมีการขยับหรือเคลื่อนไหว (Action tremor) อาการสั่นจะเกิดขึ้นเมื่อตั้งใจขยับมือ ส่วนใหญ่แล้วอาการมือสั่นประเภทนี้มักจะสั่นทั้งสองข้าง ความรุนแรงของการสั่นพอๆ กัน เมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จับช้อนส้อมเพื่อรับประทานอาหาร เขียนหนังสือ หรือจับสิ่งของต่างๆ อาการมือสั่นชนิดนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (Essential tremor) อาการมือสั่นชนิดนี้พบมากที่สุด ไม่อันตราย มักเป็นอยู่นานโยที่อาการเท่าเดิม ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ (Electrolyte imbalance) ภาวะทางอารมณ์ (เครียด, ตื่นเต้น, ตกใจ) ยางบางชนิด อาหารบางอย่าง (แอลกอฮอล์, กาแฟ) และโรคทางพันธุกรรมบางอย่าง เป็นต้น

การวินิจฉัยอาการมือสั่น

การวินิจฉัยอาการมือสั่นเพื่อหาสาเหตุต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายระบบทั่วไปและตรวจร่างกายทางระบบประสาท การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ) บางรายมีความจำเป็นต้องเอ็กซเรย์สมอง แต่ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นรายไปเท่านั้น

แนวทางการรักษา

การรักษาอาการมือสั่นจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคว่าเกิดจากสาเหตุใด มีทั้งการรักษาด้วยการรับประทานยา การฉีดโบท็อกซ์ การทำกายภาพบำบัด หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยรายที่มีอาการมือสั่นรุนแรง สิ่งสำคัญของการรักษาอาการมือสั่นคือการวินิจหาสาเหตุที่ถูกต้อง บางโรคสามารถรักษาเพื่อบรรเทาอาการมือสั่น และบางโรคอาจรักษาจนหายเป็นปกติได้

 

ขอบคุณข้อมูล

แพทย์หญิงตวงรัตน์ ตะเพียนทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคระบบประสาท, อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน